Bemutatkozás - Környezetvédelem, kármentesítés, tényfeltárás - Biocentrum Kft.

Akkreditált Mintavevő Szervezet
A szerződött támogatás összege:             577 604 840 Ft
A támogatás mértéke:                                        76.36 %
A projekt tervezett kezdésének dátuma:     2017.07.01.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.09.30.
Tartalomhoz ugrás
Cégtörténet
A BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. 1998-ban alakult, 100%-ban magyar magánszemélyek tulajdonában lévő vállalkozás. A cég szakembergárdájának magját a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet azon munkatársai képezik, akik még az 1993-1994 folyamán végrehajtott átszervezés során megszüntetett Környezetvédelmi és Mérnökgeofizikai Osztály dolgozói voltak. A társaság a BIOCENTRUM nevet 2006-ban vette fel. 2010-ben beolvadt cégünkbe az ELGOSCAR International Kft., így annak teljes körű jogutódja vagyunk. Megalakulásunk óta üzemeltetünk minőségirányítási rendszert, mely jelenleg az új MSZ EN 9001:2015 szabványra épül.

 
Társaságunk környezetvédelmi tényfeltárással, kármentesítéssel és geotechnikai vizsgálatokkal, továbbá a hozzá tartozó természettudományi és műszaki kutatásokkal, ezen belül földtani, vízföldtani, geofizikai és környezetvédelmi módszerek kutatásával, fejlesztésével és gyakorlati megvalósításával foglalkozik. A működésünkből eredően célunk nem csak a környezetszennyezés megelőzése, hanem a mások által okozott környezeti károk felmérése és mentesítése, és a központi telephelyen növények telepítése is. Az állandó alkalmazottak létszáma jelenleg 25 fő, akik közül többen rendelkeznek 10 évet meghaladó földtani, környezetvédelmi, vízkutatási-vízgazdálkodási szakmai gyakorlattal, sőt több éves külföldi szakmai expedíciós munkatapasztalattal is.

 
Munkatársaink a Gyöngyösoroszi telephelyen egyetemisták számára oktatási és kutatási bázist működtet évente közel 100 fő egyetemista számára, biztosítva a gyakorlati ismeretek megszerzését.

 
A BIOCENTRUM Kft. nyerte el az ALKALOIDA Vegyészeti Gyár területén végzett környezetvédelmi tényfeltárási munkájával „A legjobb földtani tárgyú munka” címet, amely további szakmailag nehéz munkákra biztosított megrendelést.

 
A cég rendelkezik ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel (érvényes: 2026.06.15.), ISO 14001:2015 (érvényes: 2026.06.15.) környezetközpontú irányítási rendszerrel, ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel (érvényes: 2026.06.15.), valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által igazolt Akkreditált Mintavevő Szervezeti státusszal (érvényes: 2024. július 18.).

 
A BIOCENTRUM Kft. szakértői, vezető munkatársai geológus, geofizikus, hidrogeológus, biomérnök, környezetmérnök, vegyészmérnök végzettségűek, és meghatározó részük meghaladja a 15-20 éves szakmai gyakorlatot. Több munkatársunk részt vett külföldi expedíciós munkákban Mongóliában, Spanyolországban, Kubában és a környező országokban.


 
Tevékenységi kör
Társaságunk természettudományi és műszaki kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozik.

 
Környezetvédelmi alapszolgáltatások:
 • környezeti hatás vizsgálatok, kockázatelemzés,
 • környezetvédelmi felülvizsgálat,
 • környezetvédelmi auditálás,
 • környezetvédelmi tanácsadás,
 • monitoring vizsgálatok,

 
Környezetföldtani kutatás, környezeti kárfelmérés
 • földtani és hidrogeológiai kutatások,
 • szennyezett talajok felkutatása,
 • szennyezések függőleges és vízszintes lehatárolása,
 • szennyező anyagok mozgása a talajban.

 
Környezeti kármentesítés tervezése:
 • kármentesítési műszaki tervezés,
 • kármentesítési berendezések tervezése.

 
Környezeti kármentesítés:
 • kármentesítési berendezések gyártása,
 • szennyező anyag kitermelése,
 • szennyezett talajvíz tisztítása,
 • szennyezett talaj in situ és on site tisztítása,
 • veszélyes hulladék kezelése és szállítása (alvállalkozó végzi).

(C) 2024 Biocentrum Kft. Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz