ELMU_Trafo - Környezetvédelem, kármentesítés, tényfeltárás - Biocentrum Kft.

Akkreditált Mintavevő Szervezet
Tartalomhoz ugrás
A Budapesti Elektromos Művek által üzemeltetett 114 objektumnál (áramelosztó és transzformátor állomások, olajtankházak) és közel 70 km-nyi olajszigetelésű kábel nyomvonala mentén történő környezeti állapotfelmérésére, valamint az esetleges korábbi üzemi balesetek, meghibásodások, bűncselekmények, és egyéb rendkívüli események során keletkezett olajszennyeződések felszámolásához szükséges műszaki beavatkozási terv elkészítésére az ELMŰ Rt. adott megbízást.
Az állapotfelmérés során 399, 4-10 m mélységű talaj- és talajvízmintavételi fúrás mélyült. Ezekből 2056 db talajmintavétel, valamint a legtöbb fúrásból és vízgyűjtő aknából vízmintavétel történt laboratóriumi elemzés céljából. Végeredményben megállapításra került, hogy összességében szennyezéssel 100 000 m3 talaj és 15-20 000 m3 talajvíz volt érintett, amely a vizsgált objektumok harmadára korlátozódott. A javasolt műszaki beavatkozások közül talajcserés és biológiai tisztítási módszerek kerültek előtérbe, a becsült kárelhárítási költségek az akkori, 1998-as árak alapján 2-2,2 milliárd forint körül alakultak.
(C) 2020 Biocentrum Kft. Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz