Polarizacio - Környezetvédelem, kármentesítés, tényfeltárás - Biocentrum Kft.

Akkreditált Mintavevő Szervezet
A szerződött támogatás összege:             577 604 840 Ft
A támogatás mértéke:                                        76.36 %
A projekt tervezett kezdésének dátuma:     2017.07.01.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.09.30.
Tartalomhoz ugrás
A kilencvenes években többször találkoztunk azzal a jelenséggel, miszerint hulladéklerakókból elszivárgó szennyezett talajvizek kutatása során a fajlagos ellenállás és a polarizálhatóság területi eloszlása lényegesen különbözött. Ez alapján jogosan tételezhető fel, hogy a felszín alatti vizek kutatásában világszerte széles körben alkalmazott ellenállás-módszerekhez a gerjesztett polarizációs mérések hasznos kiegészítő információkat adnak, amik a környezetvédelmi kutatásokban is használhatók lehetnek.
Ebből a megfontolásból kiindulva cégünk, az ELGI és a VITUKI TR 1996-ban "Gerjesztett polarizáció a vízbázisok védelmében" címmel közös pályázatot nyújtottak be az egykori Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) részére. A pályázat célja a víztároló képződmények kutatásában általánosan ismert és alkalmazott geofizikai, elsősorban geoelektromos módszerek a gerjesztett polarizációs (GP) módszerrel való bővíthetőségének alátámasztása és az alkalmazásának szorgalmazása, népszerűsítése volt.
Az ezzel kapcsolatban végzett kísérletek eredménye összevethető volt különböző földtani körülményekkel jellemzett magyarországi (hulladéktároló) és németországi (ülepítő tároló) esettanulmányok során kapott eredményekkel. Ezek alapján egyértelműen kimutatható volt, hogy az ellenállás csökkenésével (és ezzel párhuzamosan a kísérleteknél használt só koncentráció növekedésével) a polarizálhatóság mértéke növekszik, azonban a két paraméter változása nem azonos jellegű, a két paraméter között nem lineáris a kapcsolat.
A polarizálhatóság mértéke főleg a „közepes” szennyezettségi állapot felismeréséhez nyújthat fontos többletinformációt, amivel például a romló tendenciák hamar azonosíthatók lehetnek, és lehetővé teszi, hogy viszonylag korán, még a súlyos szennyezettségi állapot beállta előtt megelőző vagy kárelhárító intézkedések történjenek.
(C) 2024 Biocentrum Kft. Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz