TVK_PPI - Környezetvédelem, kármentesítés, tényfeltárás - Biocentrum Kft.

Akkreditált Mintavevő Szervezet
Tartalomhoz ugrás
A Tisza Vegyi Kombinát Rt. Polipropilén Üzemének területén az üzem volt használaton kívüli szennyvíztisztítójának épületét felhasználva veszélyes hulladék gyűjtőhely kialakítását tervezte, melynek építési engedélyezését az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség a terület környezeti állapotfelméréséhez kötötte. Ezért a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Környezetvédelmi Irodája 1999. november hónapban megbízta az cégünket, hogy végezzen a területen környezeti állapotfelmérést.
A munkálatok során 3 mintavételi kutatófúrásból vett talaj- és talajvíz mintavételezést végeztünk, a mintákat szénhidrogén-tartalomra és toxikus nehézfémekre vizsgáltuk terepi és laboratóriumi módszerekkel (pl.: fotoionizációs detektor, GC-MS).
A vizsgálatok alapján a területen nem volt kimutatató szennyezés.
(C) 2020 Biocentrum Kft. Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz